fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Tots els germans en acolliment tenen dret a créixer junts.
A Espanya hi ha gairebé 50.000 nens, nenes i adolescents que viuen separats dels seus pares i un número indeterminat d'ells, del qual no existeixen dades oficials, han d'enfrontar-se també a la separació dels seus germans.
La no separació de germans és un principi bàsic recollit en la Convenció sobre els Drets del Nen, les Directrius sobre les Modalitats Alternatives de Cura dels Nens i la Llei de Protecció Jurídica del Menor.
Quan les circumstàncies familiars aconsellen la retirada de tutela dels fills o filles, la separació mai és fàcil per a ells. Pot anar acompanyada d'un augment de la seva vulnerabilitat, d'inseguretat i baixa autoestima, així com del desenvolupament de mancances afectives i de la pèrdua del sentiment d'identitat. En aquesta situació, poder mantenir el vincle que genera la convivència amb els germans és un suport fonamental per a superar el trauma de la separació dels pares, reconstruir la confiança i l'estabilitat emocional.

No obstant això, molts nens i nenes en acolliment creixen separats dels seus germans, una realitat que té molt a veure amb la falta de recursos i que contribueix a afeblir les seves xarxes socials bàsiques.

La no separació de germans és un dret recollit en la Convenció sobre els Drets del Nen, les Directrius sobre les Modalitats Alternatives de Cura dels Nens i la Llei de Protecció Jurídica del Menor. Malgrat això, un nombre indeterminat de nens, nenes i adolescents dels gairebé 50.000 que creixen en el sistema de protecció al nostre país, del qual no existeixen dades oficials, pateixen la separació dels seus germans.
Treballem cada dia per a evitar que els germans creixin separats. La nova Llei de Protecció Jurídica del Menor contempla la no separació dels germans en cura alternativa, en la pràctica no sempre ocorre. A l'hora de triar la mesura idònia de protecció es tendeix a prioritzar altres criteris com l'edat o l'elevat nombre de germans.

“Compartir la mateixa família i les mateixes experiències fan que la relació entre germans sigui única. Després de tot, les relacions entre germans són les més duradores que tindrem al llarg de la nostra vida”


Des d'Aldees reclamem de forma urgent les següents mesures
  1. La no separació dels germans. La plena aplicació del seu dret a romandre junts en cas de no poder viure amb els seus pares.
  2. La participació dels germans en la presa de decisions durant tot el procés d'acolliment.
  3. Una major disponibilitat de recursos financers i humans per a facilitar l'acolliment de grups de germans.
  4. La millora de les condicions necessàries per a cuidar dels menors i reforçar les relacions fraternals durant l'acolliment.
  5. L'aplicació de mètodes de formació i desenvolupament de competències professionals necessàries per a cuidar a menors en acolliment.
  6. La recopilació de dades i estadístiques sobre grups de germans per a poder abordar les seves realitats a través de polítiques concretes i d'acció directa.
  7. La unificació de la normativa de bones pràctiques per a l'acolliment de menors en totes les Comunitats Autònomes.
  8. L'aplicació del dret dels germans a mantenir-se en contacte en aquells casos en els quals no poden romandre junts.
Des dels nostres Programes de Protecció, atenem actualment a Espanya a 1.324 nens, nenes i adolescents, garantint que els germans puguin créixer junts.