fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
1. Introducció.
© SIGPAC® – Ref. DOC 46290 per FUNDACIO Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA

2. Titularitat del lloc web.
El titular del present Lloc és Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA amb domicili en Carrer Ausiàs Marc 7. Pl. 5., 08010, i CIF: G-08.295.198
Pot posar-se en contacte amb nosaltres en els següents números de telèfon o correu electrònic: Tel: 93 3022572, e-mail: atenciosocis@aldeesinfantils.org.

3. Condicions d’accés.
La utilització del Lloc, suposa l’acceptació plena per l’Usuari d’aquestes condicions, de manera que si no està d’acord amb el contingut de les mateixes haurà d’abstenir de fer ús del web, així com dels serveis que s’hi ofereixen. Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, sense previ avís, nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats i les condicions de ús del web.
L’Usuari accepta que l’accés i ús del web i dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat, i en conseqüència es compromet a:
– No utilitzar la web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic, en general, i fer un ús lícit i honrat conforme a les presents Condicions Generals, així com abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pugui malmetre , inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i / o impedir el normal ús i utilització per part de la resta d’usuaris.
– No manipular o alterar qualsevol contingut del web sense el consentiment exprés i per escrit del seu titular. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment del seu titular, eximeix el seu aquest de responsabilitat.
– No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la preceptiva autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; així com suprimir, eludir o manipular el Copyright i altres dades identificatives dels drets de Aldees Infantils SOS D’CATALUNYA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els ressenyats continguts .
– No introduir o difondre a la web programes de dades (virus o qualsevol tipus de programari de caràcter nociu) susceptibles de provocar danys a la web. © SIGPAC® – Ref. DOC46290 per FUNDACIO Aldees Infantils SOS D’CATALUNYA

4. Ús de cookies.
Amb l’objecte de prestar un millor servei, pot ser que Aldees Infantils SOS D’CATALUNYA arribi a emmagatzemar en l’ordinador de l’Usuari petits fitxers d’informació denominats cookies, els quals poden ser utilitzats per al correcte funcionament d’alguns dels serveis que s’ofereixen, així com per realitzar estadístiques d’ús, diagnosticar problemes a la web, i per a l’administració d’alguns dels serveis oferts. En cas d’utilitzar cookies serà establert en una política independent que figurarà en el mateix lloc que la resta d’informació legal de http: // https: ///www.aldeesinfantils.org
Per limitar o restringir l’admissió de cookies al seu equip, l’Usuari pot configurar el seu navegador a aquest efecte.

5. Responsabilitats.
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Aldees Infantils SOS D’CATALUNYA o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per les presents Condicions Generals.
Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat ni realitza cap control sobre els possibles hipervincles que contingui el web a continguts externs a la mateixa; no obstant això, retirarà aquells enllaços que incloguin continguts il·lícits tan aviat com pugui conèixer-lo.
6. Propietat Intel·lectual i Industrial.
L’Usuari reconeix que tots els continguts de la web i, en concret, de tota la informació i materials, l’estructura, selecció, ordenació i prestació dels seus continguts, programes i desenvolupament d’aplicacions utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets d’ propietat intel·lectual i industrial propietat del titular del web o, si escau, de tercers.
En cap cas l’accés als mateixos o la seva utilització per part de l’Usuari implicarà cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de Aldees Infantils SOS D’CATALUNYA o del tercer titular dels drets afectats.
Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva web, els menús, botons de navegació, el codi, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en altres casos , disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.
Totes les marques, noms comercials o signes distintius mostrats en aquesta pàgina són propietat de Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA i / o de terceres empreses. Es prohibeix usar-los o descarregar-los permanentment, copiar o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el preceptiu consentiment del seu titular. © SIGPAC® – Ref. DOC46290 per FUNDACIO Aldees Infantils SOS D’CATALUNYA

7. Protecció de dades.
En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “LOPD”), Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA, l’informa de que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant la complementació de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre lloc web, així com aquelles dades a les que Aldees Infantils SOS D’CATALUNYA accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del web https: ///www.aldeesinfantils.org, seran recollides en un fitxer el responsable del qual és Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA amb domicili a aquests efectes en Carrer Ausiàs Marc 7. Pl . 5. 08010 on podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD.
La no cumplimentació dels camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA no pugui atendre la seva sol·licitud.
Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.
Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzades per atendre les seves sol·licituds d’informació, així com informar sobre noves activitats, productes i serveis.
El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si en completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consent així mateix a que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

8. Confidencialitat.
Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l’altra oa la qual tinguin accés qualsevol d’elles, es considera confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni emprada per cap de les parts per a fins aliens als que van motivar la seva comunicació.

9. Legislació aplicable i jurisdicció.
Les presents Condicions Generals es regiran pel que disposa la legislació espanyola. Per les qüestions que puguin suscitar-se entre les parts en relació amb la interpretació i execució del present document, ambdues parts acorden de forma expressa i amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de. © SIGPAC® – Ref. DOC46290 per FUNDACIO Aldees Infantils SOS D’CATALUNYA
© Copyright Aldees Infantils SOS DE CATALUNYA. Tots els drets reservats.