fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Què són els ODS?
El setembre 2015 líders de 193 països van elaborar un pla d’acció de 15 anys per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat. Això es va concretar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’Agenda 2030.
  • Text Hover
Els ODS i Aldees Infantils SOS Catalunya

Aldees Infantils SOS va participar en l’elaboració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per a l’agenda 2030 per assegurar-se que els infants no fossin oblidats. A més, comptem amb un representant permanent a les Nacions Unides per defensar els Drets dels infants en els processos de presa de decisions.

Els infants que han perdut o estan en risc de perdre la cura parental són els que tenen més risc de patir vulneracions dels seus drets més bàsics.
Contribuir als ODS és essencial per a la tasca que fem diàriament a favor dels infants. És per això que la nostra organització actua directament en 9 Objectius de Desenvolupament Sostenible:

-ODS 1: Fi de la Pobresa. Eradicar la pobresa en totes les seves formes Instem a establir un pacte d’Estat per la Infància que redueixi la pobresa i l’exclusió infantil i eviti situacions de vulnerabilitat en les llars de rendes més baixes. Proposem elaborar un Pla nacional de lluita contra la pobresa infantil que estableixi un marc coherent contra l’exclusió, amb objectius i indicadors específics i mesurables, i suport econòmic per assegurar l’increment de la quantitat i cobertura de la prestació per fill a càrrec.

-ODS 4. Educació de qualitat. Creiem que cal dotar el sistema educatiu dels recursos per impartir una educació de qualitat, inclusiva i holística, que garanteixi l’èxit dels nens i joves que han perdut la cura parental o estan en risc de perdre-la. Volem que es garanteixi la qualitat, la cobertura i l’accés equitatiu a l’educació i l’atenció integral de la primera infància (0 a 3 anys).

-ODS 5: Igualtat de Gènere. Homes i dones, nens i nenes, creiem que és possible compartir un món en igualtat. Des de la nostra feina quotidiana amb els i les nostres professionals fins a la perspectiva de gènere en la visió del treball que duem a terme amb infants, adolescents i famílies, per extirpar de la societat una visió que no té en compte aquesta igualtat i genera problemes que, sense eradicar les diferències, no podran ser resolts.

-ODS 8: Treball Digne i Creixement Econòmic. Proposem dissenyar mesures específiques per fer costat als joves sense cura familiar en l’accés a l’educació superior, la formació professional i l’ocupació. I accions i polítiques que evitin que els fills de pares treballadors quedin sense supervisió i cura.

-ODS 10: Reducció de les Desigualtats: Cal elaborar estadístiques fefaents i exhaustives sobre els nens en risc de perdre la cura parental. Cal també millorar els sistemes de protecció i prevenció per a evitar la discriminació i l’exclusió dels nens i joves que han crescut privats de la cura parental i desenvolupar programes que promoguin la seva participació plena en els àmbits social, econòmic i polític.

-ODS 13: Acció per al Clima: Que totes les nostres accions individuals i col·lectives tinguin el menor impacte possible. Incorporar la variable mediambiental en tota la formació que oferim a infants i famílies perquè aquesta sensibilitat formi part de l’ADN de tots i totes.

-ODS 16: Proposem el desenvolupament d’una estratègia integral per a l’eradicació de la violència contra la infància a Espanya articulada entorn d’una Llei orgànica que impliqui les administracions i que plantegi mesures de prevenció, detecció, intervenció i restauració. Creiem que cal garantir el dret dels nens a ser escoltats i a participar a través de canals reals i estables en les decisions, plans i lleis que els afecten, especialment en el Pla estratègic nacional d’infància i adolescència.

-ODS 17: Aliances per aconseguir objectius: Ens comprometem com a organització a sumar esforços amb tots els qui treballen per la infància, formant part de grups i plataformes per construir junts un entorn on es defensin els Drets dels nens i les nenes i se’ls tingui en compte a l’hora de construir la societat i el futur que volem.

Suma’t a Aldees Infantils SOS i ajuda’ns a arribar més lluny!