fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Programa Caixa Proinfancia

Què és el programa CaixaProinfancia?

El Programa CaixaProinfancia és una iniciativa impulsada per l'Obra Social “la Caixa” en el marc del seu compromís social amb els drets humans, la pau, la justícia i la dignitat de les persones. Aldees Infantils SOS Catalunya realitza alguns dels seus programes de prevenció en Centres de Dia gràcies a la col·laboració d'aquest Programa.

Quina és la seva objectiu / finalitat?

El programa pretén aprofitar la sinergia entre totes les iniciatives i recursos per a permetre que els nens, les nenes i els/les adolescents i les seves famílies es desenvolupin amb la màxima autonomia i efectivitat. Això obliga a un esforç sistemàtic i continu de coordinació entre els diferents agents que treballen conjuntament amb cada nen i la seva família.
Es vol trencar el cercle de la pobresa hereditària garantint el seu accés a oportunitats educatives de qualitat. Afavorir el desenvolupament de competències per part dels nens, nenes i les seves famílies que els ajudin a millorar els seus processos d'inclusió social i la seva autonomia. Promoure el desenvolupament social educatiu dels nens i les nenes en els el seu context familiar, escolar i social.

A qui va dirigit?

El programa es dirigeix a nens, nenes i adolescents de 0 i 18 anys les famílies dels quals, en situació de pobresa econòmica relativa o extrema, són susceptibles d'estar o estan en procés d'atenció i/o acompanyament social i presenten manques en les seves necessitats socials. En tot cas, es pretén treballar amb la màxima complicitat i co-responsabilització de les famílies en el procés de millora, ja que les hi incorpora al pla d'acció social i es maximitzen totes les possibilitats.

Quins serveis s'ofereixen des de l'entitat? On s'estan duent a terme?

Aldees Infantils SOS col·labora amb Centres de dia per a atendre nens i nenes en situació d'exclusió social i a les seves famílies en els municipis de Sant Adrià de Besòs (barri de Sant Roc) i Badalona i a Badia del Vallès, tots ells territoris amb un elevat índex de pobresa infantil. En aquests Centres proporcionem atenció personalitzada a cada nen i serveis d'aula d'estudi, reforç escolar, tutories individualitzades, tallers i cursos familiars, campaments d'estiu urbans i espai familiar per a promoure l'apoderament individual i familiar, l'autonomia i efectivitat en la seva vida quotidiana, comptant amb condicions extremadament difícils a nivell socioeconòmic.
Gràcies al programa CaixaProinfancia un total de 70 nens i nenes de Sant Adrià, Badalona i Badia del Vallès han pogut beneficiar-se dels serveis de CaixaProinfancia, aconseguint una alta satisfacció com a usuaris i també per part de tots els agents/entitats socials i educatives que els atenen coordinadament juntament amb Aldees Infantils SOS.
El programa CaixaProinfancia ha ajudat a millorar la qualitat de vida de les famílies, nens i adolescents, treballant contra la vulnerabilitat social, l'exclusió i la pobresa. A Aldees Infantils SOS posem tot el nostre esforç per fer que cap nen creixi sol i lluitem per erradicar l'estigma de la pobresa acompanyant a les famílies en el repte de la criança dels seus fills en les millors condicions possibles i de manera que es respectin els Drets del Nen i es dignifiqui la seva infància.


Col·labora: