fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
El Programa CaixaProinfancia és una iniciativa impulsada per l'Obra Social “la Caixa” en el marc del seu compromís social amb els drets humans, la pau, la justícia i la dignitat de les persones. Aldees Infantils SOS Catalunya realitza alguns dels seus programes de prevenció en Centres de Dia gràcies a la col·laboració d'aquest Programa.
El programa pretén aprofitar la sinergia entre totes les iniciatives i recursos per a permetre que els nens, les nenes i els/les adolescents i les seves famílies es desenvolupin amb la màxima autonomia i efectivitat. Això obliga a un esforç sistemàtic i continu de coordinació entre els diferents agents que treballen conjuntament amb cada nen i la seva família.

Es vol trencar el cercle de la pobresa hereditària garantint el seu accés a oportunitats educatives de qualitat. Afavorir el desenvolupament de competències per part dels nens, nenes i les seves famílies que els ajudin a millorar els seus processos d'inclusió social i la seva autonomia. Promoure el desenvolupament social educatiu dels nens i les nenes en els el seu context familiar, escolar i social.
El programa es dirigeix a nens, nenes i adolescents de 0 i 18 anys les famílies dels quals, en situació de pobresa econòmica relativa o extrema, són susceptibles d'estar o estan en procés d'atenció i/o acompanyament social i presenten manques en les seves necessitats socials. En tot cas, es pretén treballar amb la màxima complicitat i co-responsabilització de les famílies en el procés de millora, ja que les hi incorpora al pla d'acció social i es maximitzen totes les possibilitats. 
Quins serveis s'ofereixen des de l'entitat? On s'estan duent a terme?
Aldees Infantils SOS col·labora amb Centres de dia per a atendre nens i nenes en situació d'exclusió social i a les seves famílies en els municipis de Sant Adrià de Besòs (barri de Sant Roc) i Badalona i a Badia del Vallès, tots ells territoris amb un elevat índex de pobresa infantil.

En aquests Centres proporcionem atenció personalitzada a cada nen i serveis d'aula d'estudi, reforç escolar, tutories individualitzades, tallers i cursos familiars, campaments d'estiu urbans i espai familiar per a promoure l'apoderament individual i familiar, l'autonomia i efectivitat en la seva vida quotidiana, comptant amb condicions extremadament difícils a nivell socioeconòmic.
Gràcies al Programa CaixaProinfancia un total de 70 nens i nenes de Sant Adrià, Badalona i Badia del Vallès han pogut beneficiar-se dels serveis de CaixaProinfancia, aconseguint una alta satisfacció com a usuaris i també per part de tots els agents/entitats socials i educatives que els atenen coordinadament juntament amb Aldees Infantils SOS.

El Programa CaixaProinfancia ha ajudat a millorar la qualitat de vida de les famílies, nens i adolescents, treballant contra la vulnerabilitat social, l'exclusió i la pobresa. A Aldees Infantils SOS posem tot el nostre esforç per fer que cap nen creixi sol i lluitem per erradicar l'estigma de la pobresa acompanyant a les famílies en el repte de la criança dels seus fills en les millors condicions possibles i de manera que es respectin els Drets del Nen i es dignifiqui la seva infància.

Treballem perquè els nens siguin només nens