fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Autonomia
Acompanyem els joves
La nostra labor no conclou amb la majoria d’edat, especialment perquè sabem que no sempre els joves estan preparats per ser autònoms i emancipar-se. A Aldees Infantils SOS acompanyem els joves extutelats fins la seva plena emancipació i autonomia personal. A més, amb els anys cada cop es retarda més l’edat d’emancipació, a causa de la situació del mercat de treball i la precarietat de la feina juvenil. Per això, saben que poden comptar amb l’organització amb independència de l’edat o de les dificultats que hagin d’enfrontar. En el Projecte d’Autonomia els oferim pisos assistits, suport personal i orientació formativa i laboral.

Programa de Joves

L’àmbit de treball de l’autonomia o “programa de joves” neix el 1995 i compta a la vegada amb tres projectes: el Projecte de Trànsit a la Vida Adulta, el Projecte d’Autonomia i el Projecte d’Emancipats, a més d’un Servei de suport a a l’ocupació.

Trànsit a la vida adulta: són joves tutelats a partir dels 16 anys, que estan als nostres programes de Protecció (Aldea, Residència ...). Inclou diferents accions dirigides a facilitar el pas a la majoria d’edat, ajudant-los a prendre consciència del seu projecte de vida.

Projecte d’Autonomia: per a joves a partir dels 18 anys, que una vegada extutelats, necessiten un període per acabar de formar-se i preparar-se per a la vida independent, als quals se’ls ofereix recursos econòmics, habitatge, etc., i sobretot un educador que els acompanyi en aquest procés d’emancipació. Proporciona doncs suport educatiu, sociolaboral, i/o econòmic amb un seguiment en funció de les necessitats, afavorint que el jove sigui el protagonista del seu propi desenvolupament personal. També proporciona les oportunitats per a crear una xarxa de suport entre iguals i unes fortes relacions amb els educadors, mitjançant activitats culturals i lúdiques. El projecte d’Autonomia disposa actualment de quatre pisos propis, que compten amb el suport d’educadors per acompanyar els joves en les seves necessitats quotidianes i en els Plans de Treball que cada jove elabora amb objectius cada any.

Projecte Emancipats: en el qual es dona suport (educatiu, econòmic, professional…) als joves i a qualsevol persona que ja format part d’algun dels programes d’Aldees Infantils SOS i, tot i que ja s’han emancipat, puguin requerir algun tipus d’ajuda puntual o més contínua, o vulguin millorar la seva formació i capacitat de ser empleats, mitjançant les beques de 2ª oportunitat.