fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Al costat d'aquells que més ens necessiten
A Aldees Infantils SOS Catalunya treballem per tenir cura d'aquells infants i famílies que pateixen una situació de vulnerabilitat, oferint-los un entorn protector perquè creixin estimats i respectats.
  • Text Hover
Donar als nens 
una llar
  • Text Hover
Donar veu als que 
més ho necessiten
  • Text Hover
Fer les famílies
més fortes
  • Text Hover
Protegir infants
en situació de risc

Protecció

Ajudem nens i nenes que, per diferents raons, han estat separats de les seves famílies i tractem de millorar la seva vida en tot allò que sigui possible. Per tal d'aconseguir-ho, tenim acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

  • Text Hover
  • Text Hover

Prevenció

Atenem nens i famílies vulnerables, ajudant a millorar les condicions familiars i, en els casos més extrems, lluitem per evitar la separació del nen del nucli familiar.

Autonomia

Assistim joves extutelats perquè aconseguir la plena independència, autonomia i emancipació. Oferim pisos assistits i, mitjançant el programa, ajudem a fer el salt cap a la vida adulta i establir un projecte de vida.

  • Text Hover
  • Text Hover

Educació en valors

Orientat a nens de primària i secundària, impulsem els nens a reflexionar sobre els valors humans i compartir les seves idees, per tal que aconsegueixin eines de supervivència personal i relacionar-se amb l'entorn. L'objectiu: construir una societat més justa.