fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Resposta davant la crisi del Coronavirus
Aldees Infantils SOS es bolca per garantir la protecció dels nens i les nenes que més ho necessiten per la crisi del Coronavirus
Davant la crisi sanitària provocada pel virus Covid-19, Aldees Infantils SOS s'està bolcant per garantir el benestar físic i emocional dels 6.072 nens, nenes i joves als quals acompanya a casa nostra. "Som una organització d'atenció directa a infants, joves i famílies i, ara més que mai, la nostra prioritat és assegurar la seva protecció perquè no pateixin les conseqüències d'aquesta crisi més que la resta de la població, i a això estem dedicant tots els nostres esforços", assegura el seu president, Pedro Puig.
 • Text Hover
Aldees Infantils SOS ha posat en marxa mesures urgents per fer front a la crisi sanitària, ha dissenyat plans d'acció immediata i té preparats els protocols de contingència necessaris per afrontar qualsevol eventualitat, seguint amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, i les disposicions concretes de les diferents comunitats autònomes.

A hores d'ara, el seu objectiu principal es centra en assegurar la protecció i el benestar dels 1.155 nens i nenes que creixen en els seus programes de protecció, tant en acolliment familiar com en les seves vuit Aldees. Són nens que han perdut la cura dels seus pares i la guarda i custòdia pertany a l'organització i els mateixos acollidors.

En el marc d'aquests programes, aquestes són les accions específiques que ha emprès Aldees Infantils SOS des que el passat 14 de març el Govern decretés l'estat d'alarma:

 • S'han elaborat plans de contingència en cadascuna de les aldees, en els quals s'inclouen tallers perquè els nens i joves entenguin la situació especial que estem vivint.
 • S'han definit protocols específics d'actuació davant un possible contagi. En totes els Aldees s'han reservat a l'almenys una de les cases per atendre possibles quarantenes.
 • En algunes Aldees i sempre sota el previ consentiment dels Serveis Socials, educadors voluntaris han ubicat als nens en les seves pròpies llars per tal de minimitzar el risc de contagi, garantint una atenció el més personalitzada i individualitzada possible.
 • Per minimitzar els riscos de contagi, els educadors estan allargant les seves jornades de treball perquè hi hagi menys contactes entre persones.
 • S'està reforçant la comunicació interna entre programes i entre nens i educadors per pal·liar els efectes de l'aïllament.
 • S'està prioritzant la cura de la salut mental dels infants i joves. L'aïllament pot produir quadres d'estrès i forts contrastos emocionals, i els professionals de Aldees estan focalitzant-se en minimitzar aquest risc.
 • S'ha habilitat un protocol especial per reforçar la comunicació no presencial amb els nens i les seves famílies biològiques per tal de reduir la sensació d'ansietat i aïllament.
 • Seguiment telefònic continuat als nens i famílies acollidores, especialment a aquelles que formen part de la família extensa dels nens, la majoria d'ells avis i oncles.
 • Es continua amb l'atenció directa als joves del programa d'autonomia i es realitza seguiment telefònic a tots els joves dels programes de l'organització. En cas de necessitat, Aldees durà a terme un contacte directe amb ells.
 • Es manté el contacte permanent amb els Serveis Socials de cada comunitat autònoma i se'ls han sol·licitat els equips de protecció individualitzada necessaris en cas de contagi (mascaretes, guants, bates, hidrogels ...).

Aldees Infantils SOS compta també a Espanya amb diferents programes de prevenció, en els quals ofereix suport a les famílies en situació de vulnerabilitat perquè puguin millorar les seves condicions de vida i cuidar millor dels seus fills. A través d'ells, l'organització atén 3.778 nens i nenes que ara es veuen irremeiablement afectats per la crisi i per les mesures de confinament.

Seguint amb les recomanacions de les autoritats, l'organització s'ha vist obligada a suspendre la presència física dels nens i les seves famílies en alguns d'aquests programes. Per tal de pal·liar les conseqüències d'aquesta suspensió temporal, Aldees Infantils SOS ha pres les següents mesures:

 • Els educadors i altres professionals mantenen contactes telefònics permanents amb els nens i les seves famílies per assegurar el seu benestar a la llar, amb seguiment de les tasques escolars, proposta d'activitats per a infants i famílies, i reforç de pautes educatives. Tot això amb l'objectiu de facilitar eines perquè els nens visquin aquesta situació en un ambient familiar positiu i amb la major normalitat possible. Si fos necessari l'organització també realitzaria intervencions directes en l'àmbit familiar.
 • S'ha reforçat la Política de Protecció Infantil i s'han habilitat canals perquè els nens puguin trucar i compartir amb els professionals les seves inquietuds i preocupacions en cas de necessitat.
 • Se segueixen atenent de manera presencial i en remot totes les intervencions psicològiques i terapèutiques que no es poden posposar.

Aldees Infantils SOS mostra una gran preocupació per aquestes famílies i posa de manifest la necessitat d'adoptar mesures urgents que els permetin afrontar aquesta situació sense posar en risc el benestar i la protecció dels seus fills. L'organització apel·la a la solidaritat col·lectiva i subratlla la necessitat urgent de comptar amb recursos econòmics necessaris per fer front a les noves situacions de dificultat per les que estan travessant els nens i les famílies més vulnerables.