Deduccions fiscals

El teu compromís té recompensa

El teu compromís té recompensa

Vols conèixer els avantatges fiscals que tenen les teves aportacions?

Si ets persona física

 • La teva contribució a Aldees Infantils SOS Catalunya compta amb deduccions fiscals de fins al 80% dels diners aportats (Reial decret llei 17/2020 del 5 de maig de 2020)
 • I si mantens o incrementes la teva aportació anual podràs deduir-te un percentatge més gran dels diners aportats.
 • Has de tenir en compte que les deduccions per donació poden variar segons la comunitat autònoma de residència.
 • Per a més informació consulta amb el teu assessor fiscal.
 • A continuació us mostrem una taula resum de les deduccions disponibles a ONGs.

Import aportat

Percentatge deduïble a l'IRPF

Primers 150 €

Resta d’aportació
(a partir de 150 €)

Límit de deducció
de la base liquidable

El 80%

 • El 40% si has donat als dos exercicis anteriors una quantitat igual o superior a l’any anterior.
 • El 35% a la resta dels casos.

El 10%

Com desgravar la col·laboració econòmica amb Aldees Infantils SOS Catalunya a la declaració de la renda?

 • A la declaració de la renda cerqueu l’apartat “Deduccions generals de la quota”
 • Dins l’apartat anterior “Deduccions per donatius i altres aportacions”
 • Finalment, reflectiu la quantitat a deduir a l’apartat H) “Donatius a entitats regulades a la Llei 49/2002”

Si ets persona física

 • La teva contribució a Aldees Infantils SOS Catalunya compta amb deduccions fiscals de fins al 80% dels diners aportats (Reial decret llei 17/2020 del 5 de maig de 2020)
 • I si mantens o incrementes la teva aportació anual podràs deduir-te un percentatge més gran dels diners aportats.
 • Has de tenir en compte que les deduccions per donació poden variar segons la comunitat autònoma de residència.
 • Per a més informació consulta amb el teu assessor fiscal.
 • A continuació us mostrem una taula resum de les deduccions disponibles a ONGs.

Import aportat

Pels primers 150 €

 • El 80%

Resta d’aportació (a partir de 150€)

 • El 40% si has donat als dos exercicis anteriors una quantitat igual o superior a l’any anterior.
 • El 35% a la resta dels casos.

Límit de deducció de la base liquidable

 • El 10%

Com desgravar la col·laboració econòmica amb Aldees Infantils SOS Catalunya a la declaració de la renda?

 • A la declaració de la renda cerqueu l’apartat “Deduccions generals de la quota”
 • Dins l’apartat anterior “Deduccions per donatius i altres aportacions”
 • Finalment, reflecteixi la quantitat a deduir a l’aparell H) “Donatius a entitats regulades a la Llei 49/2002”

Si ets una empresa

 • Pots desgravar-te el 40% si has donat en els dos exercicis anteriors.
 • Per a la resta dels casos pots desgravar-te el 35%
 • Per a més informació consulta amb el teu assessor fiscal.

Com desgravar la col·laboració econòmica amb Aldees Infantils SOS Catalunya a la declaració del model 200 (Impost de Societats)?

A la clau [00565] de la pàgina 18 del model 200, es farà constar limport de la deducció per donacions a entitats sense fins lucratius (del règim fiscal del Títol III de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge) i altres entitats beneficiàries de mecenatge que s’apliqui en aquest període impositiu objecte de liquidació*

* Informació del model 200 – Impost de Societats exercici 2016.