La nostra tasca

Sempre al costat d'aquells que més ho necessiten

A Aldees Infantils SOS Catalunya treballem en la cura dels infant i les famílies que pateixen una situació de vulnerabilitat, oferint-los un entorn protector perquè creixin estimats i respectats.

Protegim
la infància

Proporcionem una llar i una família a aquells infants que no poden viure amb els seus pares. Donem veu als seus drets.

Enfortim les
famílies en risc

Enfortim les famílies vulnerables per evitar que pares i fills s’hagin de separar.

Acompanyem
els joves

Acompanyem els joves que ho necessiten fins a la seva plena autonomia, independència i integració social i laboral.

0
Nens, nenes i adolescents

Atesos als programes de Protecció a Catalunya

0
Nens, nenes, joves i famílies

Atesos als programes de Prevenció a Catalunya

0
Joves

Atesos als programes per a Joves a Catalunya

Els nostres programes

Protecció

Ajudem els infants que, per diferents motius, han estat separats de les seves famílies, i tractem de millorar les seves vides en tot allò que sigui possible. Per aconseguir-ho, tenim acords amb la Generalitat de Catalunya.

Prevenció

Atenem els infants i les famílies vulnerables, ajudant a millorar les condicions familiars i, en els casos més extrems, lluitem per evitar la separació de l’infant del nucli familiar.

Autonomia

Assistim els joves extutelats perquè aconsegueixin la plena independència, autonomia i emancipació. Oferim pisos assistits i, mitjançant el programa, els ajudem a fer el pas a la vida adulta i establir un projecte de vida.

Educació
en valors

Orientat a nens i nenes de primària i secundària, els impulsem a reflexionar sobre els valors humans i compartir-ne les idees, per tal que aconsegueixin eines de supervivència personal i aprenguin a relacionar-se amb l’entorn. L’objectiu: construir una societat més justa.

Els nostres programes

Protecció
Ajudem els infants que, per diferents motius, han estat separats de les seves famílies, i intentem millorar les seves vides en tot el que sigui possible. Per aconseguir-ho, tenim acords amb la Generalitat de Catalunya.
SABER-NE MÉS
Prevenció
Atenem els infants i les famílies vulnerables, ajudant a millorar les condicions familiars i, en els casos més extrems, lluitem per evitar la separació de l'infant del nucli familiar.
SABER-NE MÉS
Autonomia
Assistim els joves extutelats perquè aconsegueixin la plena independència, autonomia i emancipació. Oferim pisos assistits i, mitjançant el programa, els ajudem a fer el pas a la vida adulta i establir un projecte de vida.
SABER-NE MÉS
Educació en valors
Orientat a nens i nenes de primària i secundària, els impulsem a reflexionar sobre els valors humans i compartir-ne les idees, per tal que aconsegueixin eines de supervivència personal i aprenguin a relacionar-se amb l'entorn. L'objectiu: construir una societat més justa.
SABER-NE MÉS

Els nostres eixos
transversals

Protecció infantil

Condemnem enèrgicament totes les formes de violència, maltractament i explotació infantil.

Voluntariat

Propiciem la integració de voluntaris als nostres programes.

Participació

Fomentem la participació de totes les persones treballadores i escoltem els infants, joves i famílies que participen en els nostres programes.

Educació ambiental

Ens comprometem. És present a tots els nostres programes, mitjançant el reciclatge, la construcció d’horts o les teràpies amb animals.

Educació en valors

Donem resposta a la nostra preocupació per la infància.

Educació afectivosexual

Eduquem el desenvolupament de l’afectivitat i la sexualitat des d’una perspectiva integral.

Qualitat

Treballem oferint un servei de qualitat a tots els programes.

Diverses línies transversals de treball són presents en el desenvolupament de tots els nostres programes

Cap nen neix per créixer sol

No descansarem fins que tots els infants tinguin l’ajuda que necessiten.

Hem alineat la nostra estratègia dels propers anys amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

En prevenir la separació de pares i fills, garantir una cura alternativa de qualitat i preparar els joves per a una vida independent. Aldees contribueix amb la consecució dels ODS 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 i 17, i influeix positivament en l’assoliment de les metes vinculades amb la salut i el benestar, la igualtat de gènere i la creació aliances entre actors socials.