Protecció

Protegim la infància

Protecció

Protegim la infància

Aldees Infantils SOS Catalunya compta amb acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per poder atendre i tenir cura dels infants que, per diferents raons, han hagut de ser separats temporalment de les seves famílies.

Programes de protecció d'Aldees Intantils SOS Catalunya

Comptem amb els següents quatre programes que desenvolupem en aquest àmbit de protecció:

L'Aldea Infantil SOS de
Sant Feliu de Codines

L’Aldea Infantil de Sant Feliu de Codines porta més de 50 anys protegint i creant una llar per a molts nens, nenes i joves vulnerables.

Des del 1972, treballem per oferir un ambient familiar on tots els nens i les nenes puguin sentir-se còmodes, estimats i escoltats. A més, tots ells participen en la presa de decisions i opinen sobre possibles canvis, noves activitats, zones d’oci, etc, mitjançant una assemblea.

Sempre procurem acollir els grups de germans en una mateixa llar. Per a nosaltres és important que els germans estiguin sempre junts i siguin un suport incondicional els uns pels altres. A cadascuna de les llars, hi ha una “coordinadora de la llar” (antiga “mare SOS”), que actua com a figura educativa i referent pels nens, les nenes i els joves al seu càrrec. Té un paper fonamental en el nostre acolliment: que se sentin estimats i protegits.

Al llarg del 2022 s'han atès 49 infants i joves.

D’aquests infants i joves, 25 formen part d´un grup de germans amb un total de 12 grups de germans acollits.

Programes específics de l'Aldea

Programa d'Intervenció amb Famílies<br>des de l'Acolliment Residencial

L'Aldea compta amb un Programa d'Intervenció Familiar especialitzat per a les famílies dels infants acollits. Aquest programa proposa un enfocament col·laborador per reforçar les relacions familiars, enfortint els vincles dels infants separats temporalment de les famílies d'origen.

Aprenentatge Assistit amb Cavalls

Els infants de l'Aldea Infantil acudeixen voluntàriament a aquest taller per gaudir, jugar i aprendre a partir de vivències significatives. Es fan activitats al voltant de la nutrició i la cura dels animals o activitats lúdiques i de psicomotricitat. A més, s'hi incorporen altres elements com l'art i el reciclatge.

La Residència d'adolescents
a Sant Quirze del Vallès

Inaugurada l’any 1996, es tracta d’una petita llar per a set nois i noies entre 12 i 18 anys en un habitatge de dues plantes i planta baixa.

Per a aquests nois i noies, conviure amb un grup d’iguals pot ser una eina important per l’adquisició d’habilitats per a la vida autònoma. Treballem amb un grup petit d’adolescents perquè això ens permet oferir un entorn familiar i casolà, on els nois poden millorar les seves situacions emocionals i relacionals.

Així donem suport al jove acollit per la nostra organització en el seu procés d’independència, perquè adquireixi confiança en si mateix, assumeixi responsabilitats i desenvolupi les aptituds socials fonamentals pel seu futur professional i la integració en la societat.

El Pis Mistral per a joves

Inaugurat l’any 2018, hereu de l’antic programa Barlovento, com a recurs especialitzat per a menors de 18 anys en pas a la vida adulta.

El Pis Mistral està concertat amb la DGAIA (Direcció General d´Atenció a la Infància i l´Adolescència) i té cobertura educativa i atenció continuada els 365 dies de l´any.

Es tracta d´una acollida molt orientada a la seva emancipació personal on poden viure la majoria d´edat “sense angoixes”.

Així, poden romandre des dels 16 fins als 18 anys, amb una seguretat que els permet desenvolupar les seves habilitats i finalitzar o reorientar els seus processos formatius per poder començar la seva integració al món laboral.

El 2022 ha tingut com a prioritat la formació dels nois i les noies després d’una època que ha generat molta desmotivació i incertesa.

El Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE)

Els objectius d’aquest programa són acompanyar i donar suport als processos dels nens i les nenes acollits amb els avis, els oncles, els germans, oferint-los formació i ponts de relació amb la família d’origen, orientant-los als recursos de la xarxa comunitària i facilitant suport professional davant dels moments difícils que sorgeixen a la vida de l’acolliment i del cicle vital i propiciar l’estabilitat dels infants mitjançant vincles segurs.

Els Centres SIFE d'Aldees Infantils SOS Catalunya

El Centre SIFE Vallès Occidental

Durant el 2022 s’han atès 149 infants de 129 famílies de 17 municipis del Vallès Occidental.

Els resultats obtinguts asseguren l’acolliment en un entorn protector i segur en família extensa amb un èxit del 94,6% dels infants inclosos al programa.

Per aconseguir-ho, es van dur a terme 2.372 entrevistes a infants i famílies, 292 acompanyaments a les visites amb la família biològica i 2.053 coordinacions amb la xarxa.

El Centre SIFE Girona - Salt

L’any 2020 es va guanyar el concurs – licitació del Servei d’Integració en Família Extensa al Consorci Comarcal de Gironès-Salt i a l’octubre d’aquell mateix any es va iniciar el servei.

Durant l’any 2022 s’han atès 73 infants de 57 famílies de 13 municipis, amb un índex d’èxit del 94,52% i amb 3 infants que s’han pogut reintegrar a la família biològica.