Autonomia

Acompanyem els nostres joves

Autonomia

Acompanyem els nostres joves

Programa de joves

L’àmbit de treball de l’autonomia o “programa de joves” neix el 1995 i compta alhora amb tres projectes:

Trànsit a la vida adulta

Projecte d'autonomia

Projecte d'emancipació

La nostra feina no conclou amb la majoria d'edat.

Els nostres joves s’emancipen de mitjana uns 11 anys abans que la resta de joves. A la nostra mà està donar-los suport i seguretat.

Acompanyem els joves extutelats fins a la seva plena emancipació i autonomia personal.

Trànsit a la vida adulta

Són joves tutelats a partir dels 16 anys, que estan als nostres programes de protecció (Aldea, Residència, Acolliment familiar, Mistral…). Inclou diferents accions dirigides a facilitar el pas a la majoria d’edat, ajudant-los a prendre consciència del seu projecte de vida.

Projecte d'autonomia

Per a joves a partir dels 18 anys, que un cop extutelats, necessiten un període per acabar de formar-se i preparar-se per a la vida independent, se’ls ofereix recursos econòmics, habitatge, etc., i sobretot, un educador que els acompanyi en aquest procés d’emancipació. El programa compta amb dues variants: el suport educatiu i el sociolaboral amb seguiment als joves que compten amb habitatge i els qui necessiten un lloc on viure i suport en el seu camí a l’autonomia i el desenvolupament.

Projecte d'emancipació

L’objectiu és mantenir el vincle amb els joves de manera que no se sentin sols i continuïn tenint-nos com una referència vàlida a les seves vides. Aquest programa ofereix suport educatiu, econòmic, professional…, als joves i a qualsevol persona que ja ha format part d’algun dels programes d’Aldees infantils SOS i, tot i que ja s’hagin emancipat, puguin requerir algun tipus d’ajuda.

Programa de pisos per a joves en el pas a la vida autònoma i l'emancipació

Disposem de 7 pisos a disposició dels nostres joves on responem de forma molt acurada a les necessitats dels 39 nois i noies que hi viuen. Gràcies a aquests habitatges hem pogut respondre de manera adaptativa i individualitzada a les noves circumstàncies provocades per la crisi sorgida després de la pandèmia de la Covid-19. Els nostres joves han disposat de recursos tecnològics, educatius i psicològics per fer front a aquesta nova realitat.

0 pisos
A Barcelona
0 pisos
A L'Hospitalet de Llobregat
0 pis
A Sabadell