Els germans sempre junts

Els germans sempre junts

Reclamem mesures urgents que garanteixin el dret dels germans en acolliment a romandre junts.

A Espanya hi ha gairebé 50.000 nens, nenes i adolescents que viuen separats dels seus pares i un nombre indeterminat d'ells, del qual no hi ha dades oficials, s'han d'enfrontar també a la separació dels germans.

La no separació de germans és un principi bàsic recollit a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, les Directrius sobre les Modalitats Alternatives de Cura dels Infants i la Llei de Protecció Jurídica del Menor.

Quan les circumstàncies familiars aconsellen la retirada de tutela dels fills o filles, la separació mai no és fàcil per a ells. Pot anar acompanyada d’un augment de la vulnerabilitat, d’inseguretat i d’autoestima baixa, així com del desenvolupament de carències afectives i de la pèrdua del sentiment d’identitat. En aquesta situació, poder mantenir el vincle que genera la convivència amb els germans és un suport fonamental per superar el trauma de la separació dels pares, reconstruir la confiança i l’estabilitat emocional.

Molts nens i nenes en acolliment creixen separats dels seus germans, una realitat que té molt a veure amb la manca de recursos i que contribueix a afeblir les xarxes socials bàsiques.

La no separació de germans és un dret recollit a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, les Directrius sobre les Modalitats Alternatives de Cura dels Infants i la Llei de Protecció Jurídica del Menor. Tot i això, un nombre indeterminat de nens, nenes i adolescents dels gairebé 50.000 que creixen en el sistema de protecció al nostre país, del qual no hi ha dades oficials, pateixen la separació dels seus germans.

Treballem cada dia per evitar que els germans creixin separats. La nova Llei de Protecció Jurídica del Menor contempla la no separació dels germans en cura alternativa, a la pràctica no sempre passa. A l’hora d’escollir la mesura idònia de protecció, es tendeix a prioritzar altres criteris com l’edat o l’elevat nombre de germans.

“Compartir la mateixa família i les mateixes experiències fan que la relació entre germans sigui única. Després de tot, les relacions entre germans són les més duradores que tindrem al llarg de la nostra vida”

Des de Aldees Infantils SOS reclamem de forma urgent les següents mesures:

  1. La no separació dels germans . La plena aplicació del seu dret a romandre junts en cas de no poder viure amb els pares.
  2. La participació dels germans a la presa de decisions durant tot el procés d’acollida.
  3. Una disponibilitat més gran de recursos financers i humans per facilitar l’acolliment de grups de germans.
  4. La millora de les condicions necessàries per tenir cura dels menors i reforçar les relacions fraternals durant l’acolliment.
  5. L’aplicació de mètodes de formació i desenvolupament de competències professionals necessàries per tenir cura de menors en acolliment.
  6. La recopilació de dades i estadístiques sobre grups de germans per poder abordar les seves realitats a través de polítiques concretes i dacció directa.
  7. La unificació de la normativa de bones pràctiques per a l’acolliment de menors a totes les comunitats autònomes.
  8. L’aplicació del dret dels germans a mantenir-se en contacte en aquells casos en què no poden romandre junts.

Des dels nostres Programes de Protecció, l'any 2022 vam atendre a Espanya 18.837 nens, nenes i adolescents garantint que els germans puguin créixer junts.

NOTÍCIES ANTERIORS

Emergència a la Franja de Gaza i Israel

L’escalada del conflicte a la Franja de Gaza i Israel ja ha provocat la pèrdua de centenars de vides, milers de ferits i centenars de milers de famílies desplaçades i necessitades d’ajuda humanitària. La situació és especialment greu per als nens que han perdut o corren el risc de perdre la cura dels pares.

Emergència Marroc

Milers de nens, nenes i famílies necessiten ajuda URGENT. Els nostres equips en terreny treballen sense parar atenent aquesta emergència. Col·labora!

La nostra resposta en situacions d’emergència

Davant d’una emergència, els nens són la nostra prioritat. Estar presents a 138 països ens permet actuar amb rapidesa i autonomia per protegir-los. L’any passat vam atendre més d’un milió de persones en crisis humanitàries.

Subscriu-te a les nostres notícies